Aviso legal

1. Identitat del titular del web

L'empresa titular de la web www.dieselplus.net és TOT COMERCIAL SA, en endavant l'EMPRESA, amb domicili a Partida Horta d'Amunt, s/n - Apartat de Correus no. 149, 25600 de Balaguer (Lleida), amb número d'identificació fiscal A25031154, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Foli 17, Volum 190, Llibre 143 i amb número de telèfon (++34) 973 451 072, número de fax (++34) 973 448 400 i direcció de correu electrònic gespasa@gespasa.es.

2. Política de privacitat i seguretat

En la navegació pel nostre web y concretament en els formularis de contacte, és possible que es recopilin certes dades personals. Aquestes dades personals seran tractades per l'EMPRESA amb la finalitat de posar-se en contacte amb Vostès per atendre la seva petició. No s’utilitzaran per a la presa automàtica de decisions ni per la elaboració de perfils.

En cap cas seran cedides a terceres parts i es conservaran en l’empresa mentre es gestioni la seva petició.

Els informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l'EMPRESA · Apartat de Correus núm. 149 · 25600 Balaguer (Lleida) o bé mitjançant l’email: lopd@dieselplus.net, adjuntant sempre el seu DNI (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016).

3. Condicions d'utilització. l'EMPRESA no permet els següents usos:

3.1. Fer un ús amb finalitats o connotacions il·lícites, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts; un ús prohibit en les presents condicions; així com qualsevol utilització que resulti lesiva per als legítims drets i interessos de tercers.

3.2. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l'EMPRESA, del seu lloc web, dels seus proveïdors o de tercers, o qualsevol pràctica que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Especialment, es prohibeix expressament introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

3.3. Intentar accedir als recursos o àrees restringides de la pàgina web, sense complir els requeriments d'accés, i utilitzar, reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic o manipular les dades de l'EMPRESA, tercers proveïdors i altres usuaris, a través de qualsevol modalitat.

3.4. En particular i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

3.4.1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï; o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació.

3.4.2. Indueixi, inciti, incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

3.4.3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

3.4.4. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat o anunci de tercers aliè a l'EMPRESA.

4. Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial

Són de propietat de l'EMPRESA tots els continguts de www.dieselplus.net que suposin: el seu disseny gràfic, els seus logos, les imatges, els texts i altres elements continguts en la mateixa. Igualment, l'usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents als mateixos, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de l'EMPRESA i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Sota cap supòsit, l'accés als continguts de la pàgina web suposa la renúncia, transmissió, cessió, llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d'aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització de l'EMPRESA o dels seus titulars legals. Cap material dels que es presenten en la pàgina web www.dieselplus.net podrà ser copiat, reproduït, publicat, carregat en equips informàtics, enviat per correu, transmès o distribuït de cap manera, en especial mitjançant publicació en altres pàgines web o en entorns de xarxa, diferent de la descàrrega al seu ordinador personal pel seu ús, respectant rigorosament tots els copyright i avisos de propietat.

5. Limitació de responsabilitats

l'EMPRESA no garanteix l'absència de virus o elements similars als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic i en la seva pàgina web, que poguessin produir alteracions de programari i maquinari per a l'usuari. La utilització de la nostra pàgina web i dels seus continguts suposa l'acceptació per part de l'usuari dels anteriors riscos i, per això, aquest exclou a l'EMPRESA de qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'eventual presència de virus o altres elements anàlegs. L'EMPRESA intentarà, amb tots els seus mitjans del seu abast, garantir la seguretat de la informació facilitada pels usuaris. No obstant, com és comunament conegut, la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida en la seva totalitat, en cap moment.

6. Política d'enllaços.

El nostre lloc web pot contenir vincles a altres pàgines web, en les quals les pràctiques d'informació i condicions d'ús poden ser diferents de les nostres. Per això, els usuaris han de consultar les notificacions de privacitat de les altres pàgines a les que accedeixin; ja que l'EMPRESA no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota classe que puguin derivar-se de l'accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de www.dieselplus.net. Per tot això, l'EMPRESA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s'inclogui fora d'aquest lloc web i no estigui gestionada per www.dieselplus.net.

7. Cookies

L'EMPRESA es reserva el dret d'utilització de les anomenades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant, les cookies utilitzades s'associen únicament a usuaris anònims i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Així mateix, en relació amb tot això, l'EMPRESA l'informa sobre el fet que la majoria dels navegadors a la xarxa permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans d'emmagatzemar-ne una.

8. Jurisdicció i lleis aplicables

Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web s'ha de substanciar davant la jurisdicció espanyola i es sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.

© Dieselplus.net 2019 | Avís legal