Característiques

Comunicació automàtica i sense cables!

Els sortidors amb controlador GK-7Plus es comuniquen amb els servidors de DIESELPLUS.NET. Aquesta comunicació és automàtica i no requereix la intervenció de l'usuari.

Multiestació

Cadascun dels usuaris de la instal·lació pot controlar diferents sortidors ubicats en diferents zones geogràfiques. Els conductors i els vehicles de la instal·lació poden ser compartits en totes aquestes zones o ésser assignats a algunes en particular.

Multiusuari

Poden crear-se diferents usuaris per a cada instal·lació i aquests poden utilitzar DIESELPLUS.NET de forma simultània. Cada usuari podrà accedir únicament a les àrees que se li han assignat.

Així es pot tenir un usuari per al control dels conductors i vehicles i un altre que gestioni les compres i estocs de carburant.

Dades segures

Les dades dels subministraments realitzats en els controladors GK-7Plus s'envien directament als servidors de DIESELPLUS.NET de forma automàtica.

Encara que els controladors GK-7Plus disposin de memòria interna, enviant la informació automàticament a DIESELPLUS.NET es minimitza el risc de pèrdua de dades en cas d'avaria del controlador/sortidor.

Multiestacion

En cada instal·lació pot controlar:

 • SUBMINISTRAMENTS REALITZATS

  Gestió de tots els subministraments realitzats registrant l'usuari i el vehicle per al seu posterior control.

 • CONSUMS IRREGULARS PER USUARI I/O VEHICLE

  El sistema permet conèixer si un usuari o un vehicle ha realitzat un consum "irregular".

 • DIPÒSITS I PRODUCTES

  Control d'estocs, preus de cost i valoració de les existències.

 • MOVIMENTS D'ENTRADA I REGULARITZACIÓ D'EXISTÈNCIES

  Registre dels inventaris dels dipòsits i documents de compra, així com els seus preus i els proveïdors que les han efectuat.

 • IDENTIFICACIÓ I FITXA DELS USUARIS DELS SUBMINISTRAMENTS

  Fitxa completa dels usuaris de la instal·lació amb historial de consums.

 • IDENTIFICACIÓ I FITXA DELS VEHICLES

  Fitxa completa dels vehicles permetent distingir els vehicles amb gasoil professional dels que no ho són. Control de subministraments i alertes en els consums elevats.

 • EMISSIÓ D'INFORMES

  Llistats i estadístiques per a una fàcil interpretació de la informació relativa a usuaris, vehicles, consums i existències.

© Dieselplus.net 2019 | Avís legal